Skip Navigation
 

Doporučujeme

Solární fólie 180 mic ∅ 3,5 m

Solární fólie 180 mic ∅ 3,5 m

1290,- Kč

Nejnovější zboží

Saunová kamna SALUS 4,5 kW

Saunová kamna SALUS 4,5 kW

10225,- Kč

Statistika přístupů

16Právě online:
199Dnešní přístupy:
153Včerejší přístupy:
301Celkem přístupů:
44.197.230.180Vaše IP:

Záruka a reklamace

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.
Ke zboží je zpravidla vystaven záruční list, kterým zákazník spolu s fakturou prokazuje původ zboží při reklamaci. Není-li ke zboží vystaven záruční list, postačuje při reklamaci doložení původu zboží fakturou.

Je- li u zboží záruční list, musí být potvrzen dodavatelem.
Kupující si při vybalování zboží počíná tak, aby obal neponičil a obal uschoval. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně nebo telefonicky, přičemž uvede charakteristiku závad. Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je třeba zkompletovat podle přiloženého návodu. Nebude-li při kompletaci postupováno dle návodu, nelze uplatňovat reklamaci zboží. V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě u dodavatele, je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním. Nebude-li zboží při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Náklady na dopravu nese zákazník. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.

Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
dodání chybějícího zboží nebo jeho částí opravu závad výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
• zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
• zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
• zboží bylo poškozeno živly

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou.